Onze winkels Onze winkels Onze openingstijden Openings tijden Vind jouw winkel Vind jouw winkel Onze horeca

Privacy statement

De AaBe Fabriek zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van de AaBe Fabriek noodzakelijk is.

Om de wensen, interesses en demografische gegevens van bezoekers in kaart te brengen, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar. Bezoekers kunnen zich hiervoor afmelden door naar de volgende website te gaan: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

AaBe Fabriek, 31 maart 2017